CLUB NATACIÓ LLEIDA Entitats esportives Lleida Lleida
CLUB NATACIÓ LLEIDA
No socis numero 0000
Obligatori per als no socis
3 a 5 anys
5 a 6 anys
7 a 8 anys
9 a 18 Anys
9 a 10 anys
11 a 12 anys
13 a 14 anys
15 a 16 anys
17 a 18 anys
Autoritzo que es captin Imatges (fotos, vídeos, etc) del menor durant la realització de les activitats de l'Escola de tennis i a la seva exposició en l’àmbit del club i en els mitjans de comunicació.
He llegit i accepto la política de privacitat i de protecció de dades
Per fer efectiva la baixa serà imprescindible fer-ho personalment a la recepció, abans del dia 30 del mes anterior.
Els NO SOCIS han de facilitar el número de compte.
Si algú es vol donar d'alta a mitjans de mes, haurà d'abonar en efectiu la part proporcional a la recepció en el moment de fer la inscripció.
Qualsevol canvi que es vulgui dur a terme, s'haurà d'informar personalment a la recepció.
Tots els canvis que afectin les classes es comunicaran a través de correu electrònic.