CLUB NATACIÓ LLEIDA Entitats esportives Lleida Lleida

COMUNICAT CN LLEIDA 08/04

08/04/2020

Benvolgut/da soci/a: 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ LLEIDA COMUNICA ALS SEUS SOCIS: 

En primer lloc, el passat divendres, dia 27 de març, la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida ens a autoritzat a fer l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecta als 66 treballadors del club. 

En segon lloc, el club està vigilat, les 24 hores, per l’empresa Grup Seven. 

En tercer lloc, aquest mes s’han girat la totalitat de les quotes socials atès que s’han pagat nòmines del mes de març, s’ha pagat la seguretat social del mes de febrer, s’ha de pagar el IRPF corresponent al primer trimestre de l’any i totes les demés despeses que genera la nostra entitat. 

En quart lloc, aquest mes es deixaran d’ingressar els diners que generen les quotes de les diferents activitats que es fan al club, natació, natació artística, natació màsters, tennis, pàdel, gimnàstica rítmica, taekwondo, aikido, futbol i activitats dirigides. 

En cinquè lloc, pel que fa a les quotes socials del proper mes de maig, i una vegada estudiades les diferents opcions, s’ha decidit no cobrar les quotes dels beneficiaris de menys de 15 anys i oferir la possibilitat d’ajornar el pagament de la quota social als socis i sòcies que justifiquin que es troben en situació d’ERTO o a l’atur com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel Govern Espanyol el passat 14 de març. Els socis que ho justifiquin podran ajornar el pagament de la seva quota i començar a pagar-la, sense interessos, en 6 mensualitats, una vegada l’Estat Espanyol ens deixi continuar amb l’activitat al nostre club. Les gestions s’han de fer mitjançant el correu electrònic alserveidelsoci@clubnataciolleida.com. 

En sisè lloc, adjunt trobareu el comunicat emès per la Generalitat de Catalunya en referència als clubs esportius sense ànim de lucre, com és el cas del Club Natació Lleida. esperem que aquest document adjunt ajudi a entendre, a les prop de 70 persones que han escrit un correu electrònic manifestant la voluntat de no pagar, que la casuística dels clubs de natació és totalment diferent a la resta d'entitats o clubs esportius privats. El Club Natació Lleida és considerada com una associació esportiva i social sense ànim de lucre, i tots els socis del club no som clients sinó membres i, en part, copropietaris de l'entitat, Les quotes socials que abonem es destinen a l'adequat sosteniment del projecte social i esportiu que desenvolupa el club, del seu patrimoni i de les instal·lacions que gestiona. 

Finalment, agrair tots els correus electrònics de suport i totes les mostres de solidaritat i ajuda que estem rebent durant aquests dies. Recordeu que el canal de comunicació amb el club és alserveidelsoci@clubnataciolleida.com 

Ens veiem aviat
#TotsFemClub 

COMUNICAT GENERALITAT DE CATALUNYA